6. Správa klientů#

Správa klientů je dostupná pouze administrátorům instance a k nahlédnutí auditorům. Auditor má v této části pouze práva k prohlížení a nemá práva k přidávání, editaci či mazání uživatelů.

6.1. Zobrazení seznamu klientů#

Seznam klientů obsahuje informace o klientovi (název, logo) a jeho uživatelích. Výpisy v této části je možné dále řadit podle jména klienta. Je možné také definovat množství vypisovaných záznamů na stránku, předtím než se zapne stránkování. V seznamu klientů se zobrazuje informace o celkovém počtu jeho uživatelů a počtu jeho aktivních uživatelů.

../_images/clients-overview.png

6.2. Přidání klienta#

Vytvoření klienta platformy Risk Flow je možné ve správě klientů po kliknutí na tlačítko Přidat klienta nebo otevřením https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/clients/create.

Parametr

Vyžadován

Popis

Jméno klienta

Ano

Musí být v rámci instance unikátní.

Logo

Ne

Jsou akceptovány pouze obrázkové soubory. Název souboru nesmí být delší než 100 znaků.

Poznámka

Ne

Slouží pro přidání dodatečných poznámek.

6.3. Editace klienta#

Editace klienta je možná ve správě klientů po otevření editačního formuláře rozkliknutím ikony tří teček.

../_images/clients-edit.png

6.4. Smazání klienta#

Mazání klientů je možné ve správě klientů kliknutím na ikonu odpadkového koše. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně. Mazat lze pouze klienty, u kterých nejsou evidována žádná aktiva, analýzy ani flows.

../_images/clients-delete.png

6.5. Export klientů#

Export klientů je možný ve správě klientů po kliknutí na tlačítko Export a následném vybrání typu exportu.

../_images/clients-export.png

Export do MS Excel#

Export klientů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu.

Jméno

Jméno klienta.

Uživatelé

Počet evidovaných uživatelů.

Aktivní uživatelé

Počet evidovaných aktivních uživatelů.

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu.

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu.

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu.

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu.

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export klientů do formátu PDF obsahuje soupis klientů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Jméno

Jméno klienta

Uživatelé

Počet evidovaných uživatelů

Aktivní uživatelé

Počet evidovaných aktivních uživatelů

Export do JSON#

Export klientů do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import.

6.6. Import klientů#

Hromadný import klientů je možné provádět ve správě klientů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko Import.

../_images/clients-import.png

Pro zadání hromadného importu klientů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jehož maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon. Struktura validního souboru s jedním validním záznamem vypadá následovně.

[
 {
  "name":"Test Client"
 }
]

Parametr

Akceptované hodnoty

name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

Je možné importovat klienty současně s jejich uživateli. Pro tuto možnost je třeba dodržet následující strukturu.

[
 {
  "name": "Test Client",
  "users": [
   {
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Novák",
    "email": "example1@riskflow.cz",
    "active": false,
    "lang": "en"
   },
   {
    "first_name": "Jana",
    "last_name": "Nováková",
    "email": "example2@riskflow.cz",
    "active": true,
    "lang": "cs"
   }
  ]
 }
}

Parametr

Akceptované hodnoty

name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

first_name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

last_name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

email

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

active

true / false

lang

cs / en

Šablony pro hromadný import klientů#

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na https://riskflow.cz/templates/. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který je možné najít v tabulce stahovaných souborů.

Tip

Návod, jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu#

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs nebo se do něj je možné dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich nalézt následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

6.7. Správa uživatelů klienta#

Spravovat uživatele konkrétního klienta je možné v aplikaci Správa klientů -> Správa uživatelů klienta.

Zobrazení seznamu uživatelů vybraného klienta#

Viz sekce Seznam uživatelů. Rozdíl je pouze v zobrazování role uživatele a možnostech filtrace.

../_images/client-users-overview.png

Přidání uživatele klienta#

Viz sekce Vytvoření uživatele klienta.

Editace uživatele klienta#

Editace uživatele klienta je možná skrze formulář dostupný přes ikonu tří teček u záznamu uživatele.

Aktivace a deaktivace uživatele klienta#

Aktivace a deaktivace je možná po otevření aktivačního/deaktivačního formuláře kliknutím na tlačítko ve sloupci STAV. Toto tlačítko může být zelené nebo šedé a indikuje stav konkrétního uživatele.

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů#

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů je možné při vytváření uživatele či editaci existujícího uživatele. Změna je možná v editačním formuláři a momentálně je možné vybírat mezi češtinou a angličtinou.

Smazání uživatele klienta#

Mazání uživatele klienta je možné kliknutím na ikonu „odpadkového koše“. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně.

Export uživatelů klienta#

Export uživatelů klienta je možný ve správě klientů -\správa uživatelů po kliknutí na tlačítko Export a následném vybrání typu exportu.

../_images/client-users-export.png

Export do MS Excel#

Export uživatelů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Klient

Jméno klienta

E-mail

Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail

Jméno

Jméno uživatele

Příjmení

Příjmení uživatele

Stav

Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.

E-mails

Preferovaný jazyk informativních e-mailů

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export uživatelů klienta do formátu PDF obsahuje soupis uživatelů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje níže uvedené informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Jméno

Jméno uživatele

Příjmení

Příjmení uživatele

E-mail

Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail

Stav

Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.

E-mails

Preferovaný jazyk informativních e-mailů.

Export do JSON#

Export uživatelů klienta do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import uživatelů.

Import uživatelů klienta#

Hromadný import uživatelů je možné provádět ve správě uživatelů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko Import.

../_images/user-clients-import.png

Pro zadání hromadného importu uživatelů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jejichž maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon na https://riskflow.cz/templates/. Struktura validního souboru s dvěma validními záznamy vypadá následovně.

[
 {
  "first_name":"Jan",
  "last_name":"Novák",
  "email":"example1@riskflow.cz",
  "active":false,
  "lang":"en"
 },
 {
  "first_name":"Jana",
  "last_name":"Nováková",
  "email":"example2@riskflow.cz",
  "active":true,
  "lang":"cs"
 }
]

Parametr

Akceptované hodnoty

first_name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

last_name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

email

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

active

true / false

lang

cs / en

Šablony pro hromadný import uživatelů klienta#

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na https://riskflow.cz/templates/. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který lze najít v tabulce stahovaných souborů.

Tip

Návod jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu#

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/imports/logs/ nebo je možné se do něj dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.