8. Katalog rizik#

Katalog rizik slouží jako základna znalostí, kterou uživatelé následně využívají při zpracovávání analýz rizik a plánů zvládání rizik. Obsahuje data, která se v příslušných formulářích následně automaticky uživatelům navrhují k doplnění a tím zefektivňují jejich práci v systému. Kromě katalogu dodaného ze strany Risk Flow mají uživatelé možnost budovat a rozvíjet vlastní katalog, díky možnosti přidávání vlastních textů při provádění úkonů v aplikaci.

8.1. Zobrazení Katalogu#

Po přechodu do modulu Katalog rizik se uživateli zobrazí seznam všech dostupných textů. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:

Role

Oprávnení

Admin

Práva vidět a editovat všechny texty.

Manažer

Práva pouze pro čtení a může znalosti k katalogu využívat ve formulářích.

Analytik

Práva pouze pro čtení a může znalosti k katalogu využívat ve formulářích.

Klient

Práva nahlížet do katalogu.

Auditor

Práva pouze pro čtení.

../_images/risk-catalog.png

8.2. Přidání textu do katalogu#

Přidání textů do katalogu je možné po kliknutí na tlačítko Přidat záznam nebo otevřením https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/catalog/create.

Parametr

Vyžadován

Popis

Typ hodnocení

Ano

Riziko / Hrozba / Zranitelnost / Opatření / Popis opatření / Cíle a přínosy /Metrika pro

Text

Ano

Text, který musí být v kombinaci s typem v rámci katalogu unikátní.

Aktivní

Ne

Pouze aktivní texty se uživatelům budou nabízet při vyplňování patřičných formulářů.

8.3. Editace textu v katalogu#

Editace textu je možná v aktualizačním formuláři, který si může administrátor otevřít v seznamu skrze ikonu tří teček.

8.4. Smazání textu z katalogu#

Mazání je možné v seznamu dostupných textů v katalogu. Oprávněný uživatel může mazat libovolné texty. Texty nejsou vázány na již existující data, slouží pouze v nápovědníku při zpracovávání patřičných formulářů.

8.5. Export#

Export je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko Export.

../_images/risk-catalog-export.png

Export do MS Excel#

Export katalogu rizik do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

ID

Identifikátor textu v katalogu

Text

Konkrétní text

Typ

Riziko / Hrozba / Zranitelnost / Opatření / Popis opatření / Cíle a přínosy /Metrika pro hodnocení

Aktivní

Ano / Ne

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

8.6. Import katalogu#

Hromadný import katalogu je možné provádět ve patřičném modulu po otevření formuláře pro import katalogu. Import slouží zároveň jako aktualizace již existujícího katalogu. Tým Risk Flow pravidelně aktualizuje a doručuje klientům svůj aktuální katalog rizik. Pro získání aktuálních dat kontaktujte podporu Risk Flow nebo svou kontaktní osobu.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu#

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs/ nebo se do něj lze dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a lze v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.