3. Nástěnka#

Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na nástěnku své instance Risk Flow. Zde nalezne sumarizované přehledy informací relevantních pro svou roli v systému.

3.1. Pohled administrátora#

Nástěnka Risk Flow podává sumarizační informace o stavu instance. Administrátor zde uvidí v horní části počet otevřených analýz a flows. Dále také počet uživatelů a klientů.

../_images/instance-summary.png

Sumarizační informace o stavu instance.#

Ve spodní části jsou zobrazené nedokončené analýzy rizik pro všechny klienty, seřazené dle termínu k vyřízení. Tímto dostane uživatel rychlou informaci, zda jsou některé analýzy rizik v prodlení s dokončením. Tyto jsou červeně označené. Dále u nich nalezne odpovědného manažera pro případné kontaktování.

../_images/analysis-summary.png

Přehled otevřených analýz.#

Vedle souhrnu otevřených analýz rizik uživatel najde stejný souhrn pro plány zvládání rizik pro všechny klienty, seřazené dle termínu k vyřízení. Tímto dostane uživatel rychlou informaci, zda jsou některé plány v prodlení s dokončením. Tyto jsou červeně označené. Dále u nich nalezne odpovědného manažera pro případné kontaktování.

Uživatel dále na své nástěnce vidí nedokončené evidované flows. Opět jsou zobrazované záznamy řazeny dle termínu k vyřízení a je u nich zobrazen odpovědný manažer pro případné kontaktování.

../_images/flow-summary.png

Přehled otevřených flows.#

3.2. Pohled risk manažera#

Uživatel s rolí Risk manažer má k dispozici na své nástěnce stejnou sadu bloků jako administrátor, ale analýzy rizik, plány zvládání rizik a flows jsou filtrovány dle přihlášeného manažera.

3.3. Pohled risk analytika#

Uživatelé s rolí Analytik nemohou vytvářet, editovat ani si zobrazovat prováděné flows. Z toho důvodu se jim také nezobrazují na jejich nástěnce. Zobrazované analýzy rizik a plány zvládání rizik jsou filtrovány dle aktuálně přihlášeného uživatele s rolí analytika.

3.4. Pohled auditora#

Auditor v systému vidí vše stejně jako Administrátor instance, ovšem s tím rozdílem, že nemůže tyto entity editovat. Na své nástěnce přihlášený uživatel s rolí auditora uvidí stejný obsah jako administrátor instance.

3.5. Pohled uživatele klienta#

Pro uživatele s rolí Uživatel klienta se v horních blocích nástěnky nezobrazuje informace o celkovém počtu uživatelů instance Risk Flow. Obsah sekcí otevřených analýz rizik, plánů zvládání rizik a nedokončených flows je filtrován dle příslušného klienta.