12. Nastavení#

Do modulu Nastavení mají přístup pouze administrátoři instance. V této části je možné přizpůsobovat chování aplikace. Možnosti přizpůsobení nastavení aplikace se odvíjí od typu aktuální licence.

12.1. Výchozí jazyk pro e-mailová upozornění#

V části Nastavení -> Jazyk může administrátor definovat výchozí jazyk pro zakládání nových uživatelů. Tato možnost je využita zejména při hromadných importech uživatelů. Aktuálně lze volit mezi češtinou a angličtinou.

../_images/settings-default-language.png

12.2. Přizpůsobení vzhledu#

V části Nastavení -> Vzhled mohou administrátoři nastavit zobrazování vlastního loga organizace v částech Risk Flow. Je možné zde definovat různá loga pro zobrazování v postranním panelu aplikace, na přihlašovací obrazovce a v exportovaných PDF dokumentech. Je také možné zde definovat výchozí motiv aplikace nově zakládaným uživatelům – světlý nebo tmavý. Toto nastavení je dostupné pouze s licencí Enterprise.

../_images/settings-appearance-adjustment.png

Motiv uživatelského prostředí#

Každý uživatel si může vybrat, chce-li využívat aplikaci ve světlém nebo tmavém režimu. Tuto volbu může provést v nastavení svého profilu.

../_images/settings-ui-theme-light.png
../_images/settings-ui-theme-dark.png

12.3. Nastavení mailového serveru pro odchozí poštu#

V části Nastaven -> E-mails je možné nastavit vlastní server pro odchozí poštu. Zeleným tlačítkem Odeslat testovací e-mail můžete následně ověřit funkčnost Vašeho nastavením odeslání testovacího e-mailu na Vaši e-mailovou adresu. Kdykoliv můžete využít možnost resetování nastavení do původní podoby skrze volbu Resetovat nastavení a následným potvrzením v modálním okně. Tato možnost konfigurace je dostupná pouze v licenci Enterprise.

../_images/settings-emails.png