1. Úvod#

Aplikace Risk Flow vznikla především pro usnadnění práce všem manažerům a analytikům rizik. Váš čas je příliš drahocenný na to, abyste se zbytečně zaobírali formátováním tabulek či nadpisů. Stejně tak byste neměli ztrácet čas nevděčným kopírováním informací mezi různými dokumenty. Risk Flow Vám nabízí možnost se soustředit pouze na obsah. Formátování a kontrolu správnosti zadávaných dat převezme za Vás. Stejně tak se stará o hlídání termínů a definovaných lhůt. Důraz klade na týmovou spolupráci a možnost více lidí pracovat na stejném projektu nebo jeho částech. Vaši klienti budou moct nahlížet do zpracovávaných analýz a podílet se na jejich provádění. Mimo nevhodné metody dále Risk Flow eliminuje nezabezpečené sdílení souborů a podkladů nutných k dokončení analýz rizik a plánů zvládání rizik. Zvyšte efektivitu své práce i svých zaměstnanců a provádějte analýzy rizik a správu potřebných aktiv jednoduše a především bezpečně.

1.1. Hlavní funkcionality#

Správa uživatelů Vám poskytne přehledné a intuitivní prostředí pro řízení přístupů a oprávnění uživatelů, kteří do platformy budou mít přístup. Ve správě klientů můžete zadávat a editovat své klienty a přidělovat jim uživatele. Pro evidované klienty následně můžete vytvářet seznamy aktiv a vytvářet analýzy rizik. Na dokončené analýzy rizik navazuje vypracování plánu zvládání rizik. Pro usnadnění zpracovávání analýz rizik a plánů zvládání rizik nabízí Risk Flow katalog rizik obsahující aplikovatelná rizika, hrozby, zranitelnosti, opatření, cíle a metriky. V rámci schvalovacích procesů poté klienti revidují analýzy rizik, připravené plány a další dokumenty, a doplňují k nim své komentáře. Dokud klient neschválí všechny části, máte jakožto risk manažeři a analytici možnost je stále upravovat. Audit a kontrolní činnosti jsou velmi důležitou součástí správně nastaveného risk managementu. V rámci Risk Flow můžete řídit přístupy interních i externích auditorů a vytvářet auditní procesy.

1.2. Licenční modely#

Risk Flow disponuje třemi licenčními modely, které se liší množstvím dostupných funkcionalit a samozřejmě také cenou. V této dokumentaci jsou popsány pouze aplikační odlišnosti licenčních modelů. Pro kompletní seznam včetně cenového srovnání navštivte:

Pro vlastní použití

Tým

Enterprise

Neomezená správa aktiv

Vše co v licenci pro vlastní použití

Všech co v licenci pro tým

Neomezený počet analýz

Maximálně 5 aktivních uživatelů

Neomezený počet aktivních uživatelů

Neomezený počet plánů zvládání rizik

Maximálně 5 klientů

Neomezený počet klientů

Neomezený počet flows

Možnost provozu instance na dedikovaných výpočetních zdrojích

Možnost přizpůsobení generovaných reportů

Maximálně 2 aktivní uživatelé

Přizpůsobení vzhledu aplikace

Jeden aktivní klient

Využívání vlastního serveru odchozí pošty

Multifaktorová autentizace

Využívání vlastní domény

Provoz v cloudu

Integrace s dalšími nástroji skrze API

Instance se sdílenými výpočetními zdroji

Možnost úprav na míru

Anti DDoS ochrana s Cloudflare

Přednostní podpora

Podpora skrze ticketovací systém

Tip

Administrátoři instance mohou kdykoliv rychle zkontrolovat stav své licence kliknutím na zelené tlačítko Kontrola licence v levém postranním panelu aplikace. Následně uvidí v pravém dolním rohu informace o jejím stavu. Níže lze vidět příklad informace o stavu licence pro variantu Enterprise.

../_images/licence-example.png

Informace o aktivní licenci.#

1.3. Podpora#

Při odhalení jakéhokoliv nedostatku můžete kontaktovat naši podporu podáním ticketu v našem helpdesk systému. Ticket můžete zadat přímo, pokud máte přístup do jeho prostředí na adrese https://riskflow.freshdesk.com, nebo zasláním e-mailu na adresu support@riskflow.freshdesk.com.

1.4. Podmínky používání#

Používáním aplikace Risk Flow souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami, které naleznete na: